Obecně se redukování průměru vývodu spalin z kamen/vložek nedoporučuje, protože takovéto redukování může mít za následek drastické snížení komínového tahu a tím pádem i nedostačující tah pro správnou funkci topidla. V některých případech je ale toto redukování možné, ale až po konzultaci s profesionálem (kominík/topenář).