Ochranná známka Český výrobek

Jsme hrdí na to, co děláme a jak to děláme. Jsme český výrobce! Naše majetková struktura je průhledná a 100% česká. Používáme české materiály a zaměstnáváme české lidi. Tato ochranná známka je jediná tohoto znění, která je řádně registrovaná v České republice pro udělování sublicencí potravinářským i nepotravinářským výrobcům. Zákazníci i výrobci mají záruku, že bude řádně použita pouze při splnění přísných kritérií a po udělení licence.

Splnili jsme náročná kritéria

  • Výrobek je vyroben v České republice.
  • Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.
  • Použití českých materiálů (kromě materiálů, které nelze v ČR získat)
  • Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.
  • Výrobce dodržuje zákonné normy, platí daně a odvody na území ČR.
  • Výrobce dodržuje reklamační řád.
  • Výrobce plní ekologické normy.
  • Kontrola podmínek - audit přímo v místě výroby, i v průběhu užívání značky.
Prezentace společnosti na stránkách Český výrobek