Jak vybrat krbovou vložku nebo kamna?

Při výběru krbových kamen a krbových vložek je nutné předem si ujasnit pár priorit. Mezi ty nejhlavnější patří volba preferovaného způsobu vytápění, volba správného výkonu a v neposlední řadě design.

Při výběru hrají samozřejmě roli další aspekty jako je cena, použitý materiál, možnost napojení externího přívodu vzduchu a tak dále. Vždy před samotným výběrem je také důležité položit si otázku, zda máte adekvátní odkouření, které je důležitou součástí správné funkce krbových kamen nebo vložek.


Externí přívod vzduchu

Pro každý oheň je potřeba zajistit potřebný přívod vzduchu pro spalovací proces. Spalovací proces je tehdy účinný, pokud má dostatečný přívod vzduchu. V opačném případě dochází ke zhoršení spalovacího procesu, zakuřování skla a nadměrnému hromadění spalin ve spalovací komoře

Další